Kupując mieszkanie na kredyt hipoteczny możemy być pewni, że zawsze będziemy mogli je sprzedać przed zakończeniem okresu kredytowania. Jest tylko jeden warunek! Na taką operację zgodę musi zwykle wyrazić bank kredytujący dotychczasowego właściciela mieszkania. Zatem nasuwa się pytanie: jak sprzedać mieszkanie z kredytem i jakich...

Niekiedy stajemy się współwłaścicielami nieruchomości na skutek rozwodu i wiążącego się z nim podziału majątku lub nabycie spadku.  Takie sytuacje prowadzą często do konfliktów na tle zarządzania odziedziczonym majątkiem, podziału zysków czy ponoszenia kosztów. Oznacza to, że współwłasność staje się nie lada problemem, który doprowadza do...

Przy sprzedaży mieszkań wymagana jest znajomość przepisów, dotyczących prawa pierwokupu nieruchomości. Może to być zaskoczeniem dla niektórych klientów i spowodować niemałe zamieszanie w trakcie sprzedaży. Prawo pierwokupu ogranicza właściciela w sprzedaży nieruchomości. Polega ono na tym, że jednej ze strony przysługuje pierwszeństwo w zakupie nieruchomości....

ZADZWOŃ